Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 6.4.2010

1.1. Rekisterinpitäjä
Cosmetzon 

1.2. Rekisteriasioista vastaava
Cosmetzon
Y-tunnus: 2453810-4

1.3. Rekisterin nimi
Cosmetzon-verkkokaupan käyttäjärekisteri

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Cosmetzon-verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

1.5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- Nimi
- Osoite
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Cosmetzon:in verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Cosmetzon:in verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

1.9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

1.10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

1.11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.


Cosmetzon on vastuussa henkilötiedoistasi sovellettavan tietosuojalain mukaisesti.


Kampaamotukku Palmikko Oy
Ahlmanintie 59, 33800 Tampere

Y-tunnus: 2453810-4

www.cosmetzon.com

info@cosmetzon.com


Yhteyshenkilö:
Jari Leinonen
info@cosmetzon.com

Kenen tietoja käsittelemme
- Cosmetzon-verkkokaupan käyttäjät

Tiedot, joita käsittelemme
Käsittelemme ainoastaan niitä tietoja, jotka olet rekisteröityessäsi ilmoittanut, kuten:
- Nimi
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite
- Ostetut tuotteet
- IP-osoite

Miksi käsittelemme tietojasi
Käsittelemme tietojasi hoitaaksemme asiakassuhdettasi, tuotetakuuasioiden hoitamiseen sekä markkinointiin.

Osa tuotteista lähetetään suoraan tavarantoimittajan varastosta, jolloin toimitamme heille valmiin osoitetarran lähetystä varten. Lähettäjä ei tallenna asiakkaan tietoja itselleen.

Mistä saamme tiedot
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään rekisteröityessään verkkokauppaan. Emme osta tietoja ulkopuolisilta toimijoilta.

Kenellä on pääsy tietoihisi?
Tietoihin pääsee käsiksi vain Cosmetzon:in yhteistyökumppanit, jotka ovat välttämättömiä yritystoiminnan kannalta. Tekniset toimijat, kuten uutiskirjeohjelma, kassajärjestelmästä sekä kanta-asiakasrekisteristä vastaava yhteistyökumppani.

Kuinka kauan käsittelemme tietojasi
Käsittelemme tietojasi pääsääntöisesti niin kauan kuin se on tarpeen tuotetakuun kannalta.

Markkinointitarkoituksiin henkilötietoja säilytetään 24 kk, jonka jälkeen poistamme tiedot mikäli asiakas ei ole suorittanut ostotoimenpiteitä.

Mitä oikeuksia sinulla on?
- Sinulla on oikeus tietojesi tarkastamiseen milloin tahansa ja pyytää tietoa hallussamme olevista henkilötiedoistasi.
- Sinulla on oikeus pyytää virheellisten henkilötietojesi oikaisua sekä puutteellisten henkilötietojen täydentämistä. Voit muokata tietojasi itse verkkokaupan tilisi asetuksissa.
- Sinulla on oikeus poistaa kaikki Cosmetzont:in käsittelemät henkilötietosi milloin tahansa. Huomioi, että henkilötietoja ei voi poistaa kun asiaasi käsitellään asiakaspalvelussa, sinulla on avoin tilaus, jota ei ole vielä toimitettu, sinulla on maksamattomia laskuja Cosmetzon:ille tai muita olennaisia keskeneräisiä asiakkuuteen liittyviä asioita.
- Sinulla on oikeus suoramarkkinointikieltoon.
- Sinulla on oikeus perua uutiskirjeen tilaus. Jokaisen uutiskirjeen lopussa on peruutuslinkki, josta saat peruutettua uutiskirjeen tilauksen. Ongelmatilanteissa voit olla yhteydessä asiakaspalveluun.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: 
Jos mielestäsi Cosmetzon.com käsittelee henkilötietojasi väärin, voit ottaa meihin yhteyttä. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Kaikissa näissä edellä mainituissa asioissa ota ensin yhteys asiakaspalveluumme info@cosmetzon.com

Kuinka suojaamme tietosi
- Emme säilytä asiakkaiden maksukorttitietoja omissa järjestelmissämme.
- Suojaamme internetyhteydet kassajärjestelmiin ja taustajärjestelmiin HTTPS-yhteydellä
- Käytämme markkinoiden luotettavimpia palomuureja
- Henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja asiakkuuden hoitamista varten


24.5.2018

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen  /679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja cosmetzon.com asiakkaille sekä verkkosivujen käyttäjille.

Loading...